Z5 TM / Stół pomiarowy

Stoper urządzenia definiuje długość ciętych profili.

Stół pomiarowy umożliwia pile przeprowadzenie precyzyjnego cięcia w możliwie najkrótszym czasie.

Ogólna charakterystyka: