Z1 RO / Podajnik wlewków do prasy

Przejęcie uciętego wlewka od gilotyny i podanie na linię osi prasy.

Ogólna charakterystyka urządzenia