Z4 CT / Rozciągarka

Urządzenie posiada 2 podstawowe funkcje, pierwsza: rozciągnięcie profili po procesie wyciskania i studzenia zachowując odpowiednie tolerancje, druga: eliminacja wewnętrznych napięć, które są skutkiem metalurgicznych czynników wyciskania.

Ogólna charakterystyka: