Z4 TA / Stoły transportowe

Urządzenie zaprojektowane w celu poprzecznego przeniesienia wiązek profili bez uszkodzeń ich powierzchni przy zachowaniu odpowiednich odległości między profilami. Transport profili następuje od momentu przekazania ich z linii stołu ewakuacyjnego przez strefę chłodzenia - pozycjonowanie na osi stretchera i ponowne wiązkowanie profili na stole transportowym na osi zimnej piły.

Ogólna charakterystyka: