Z3 LT / Stół ewakuacyjny

Stół transportowy umieszczony na osi prasy za zestawem urządzeń intensywnego głodzenia powietrzem. Długość stołu dopasowana jest do modelu pullera i szacowanej prędkość wyciskania.