Z3 QT / Stół studzący

Urządzenie łączy w sobie system wody natryskowej i nawiewu powietrza w celu kontrolowania krzywej studzenia profili. System dostostosowany jest do każdego kształtu geometrycznego profili i umożliwia zastosowanie właściwej obróbki cieplnej profili w celu osiągnięcia optymalnych właściwości mechanicznych i tolerancji wymiarowych.

Ogólna charakterystyka urządzenia